วิธี Custom Game เพิ่มเกมส์อื่นๆในโปรแกรม Ping Booster

วิธี Custom Game เพิ่มเกมส์อื่นๆในโปรแกรม Ping Booster

คุณสามารถเพิ่มเกมส์ออนไลน์อื่นๆในโปแกรม Ping Booster ได้ โดยใช้โหมด Custom Game มีขั้นตอนการเพิ่มเกม ดังนี้

1. กด "Add Game" 2. กด "Custom Game" 
3. กด "Browse" แล้วเลือก file.exe และ file Launcher ของเกมที่ต้องการ 
4. เลือก file.exe ของเกมที่ต้องการ
5. เลือก file Launcher ของเกมที่ต้องการ
6. กด "Done" 
7. icon เกมที่ add เพิ่มจะแสดงขึ้นมา
โปรแกรม PingBooster สำหรับเล่นเกมออนไลน์ ลดแลค ลดปิงเกม ทะลุบล็อกเกม และที่สำคัญเรายังแยกเน็ตแยกเกม ระบบจะปรับเส้นทางให้เล่นเกมให้ดียิ่งขึ้นลื่นขึ้น