Hash Tag

รวมข้อมูลเกมจาก Sony ในงาน E3 2017

ในปีนี้ Sony เน้นโชว์เกม VR และเกมเพลย์ของเกมที่ถูกเปิดตัวไปแล้ว ไม่ค่อยมีเกมใหม่ถูกเปิดตัวมากนัก


E3 2017 Sony Press Conference

Sony Press Conferrence E3 2017 details