Game: Freestyle 2

ทีมงาน PingBooster มีเกมๆมาแนะนำก็คือ “Freestyle 2” เกมกีฬาที่ได้รับความนิยมในหลายๆประเทศ ทีมงาน PingBooster ได้ทดสอบแล้วว่าสามารถลดแลค ลดปิงเกม และที่สำคัญเรายังแยกเน็ตแยกเกมออกจากกัน ทำให้ปิงแกว่งน้อยลง เล่นลื่นขึ้น สำหรับขั้นตอนการ Set โปรแกรมที่จะเล่นเกม Freestyle 2 มีดังนี้

how-to-play-freestyle-2-vpn-pingbooster

ขั้นตอนการสมัครใช้งาน PingBooster VPN มุดเกม Freestyle 2

1. สมัครสมาชิก: www.pingbooster.com

2. ติดตั้ง: https://www.pingbooster.com/setup

ขั้นตอนเล่นเกม Freestyle 2 ด้วย PingBooster

how-to-play-freestyle-2-vpn-pingbooster

สำหรับใครที่มีเกมอยู่ในเครื่องสามารถกด Scan Games ระบบจะนำเข้าเกมโดยอัตโนมัติ

* แต่ถ้าไม่ได้ ให้กดนำเข้าเกมเองได้เลยในขั้นตอนต่อไป

how-to-play-freestyle-2-vpn-pingbooster

 

เพิ่มเกม "Add Games"

how-to-play-freestyle-2-vpn-pingbooster

 

เลือกเกม "Freestyle 2"

how-to-play-freestyle-2-vpn-pingbooster

 

เลือกเกม "Freestyle 2"

how-to-play-freestyle-2-vpn-pingbooster

 how-to-play-freestyle-2-vpn-pingbooster

เลือก Server และกด "Start Game"

แนะนำ Server ในการเชื่อมต่อเกม Freestyle 2

โดยแนะนำ ให้ต่อ Server VPN Thai หรือ Singapore 

 how-to-play-freestyle-2-vpn-pingbooster

how-to-play-freestyle-2-vpn-pingbooster

รอสักพักเกมโปรแกรม PingBooster จะเปิดเกมขึ้นมาเอง จากนั้นก็เล่นเกม Freestyle 2 ได้เลย

สามารถลดแลค ลดปิงเกม แยกเน็ตแยกเกม ทะลุบล็อกเกม เพิ่มประสบการณ์เล่นเกมออนไลน์ได้ดียิ่งขึ้น


Author

fangfafa

fangfafa

pingbooster เร็วทะลุเกม

Blog & Review

แจ้งยุติการให้บริการ PingBooster

ทาง PingBooster ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า ทางเราจะยุติการให้บริการในวันที่ 27 ธันวาคม 2567 นี้ ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถสมัครสมาชิกและชำระค่าบริก...  Read More

Game On, Ping Off: ลดราคาทุกแพ็กเกจ 30%

โปรโมชั่นส่งท้ายปี2023จากพี่ปิง ด้วยโค้ดส่วนลด 30% ทุกแพ็กเกจ และยังมีโปรโมโค้ดเพิ่มวันฟรีให้อีก 3 วันอีกด้วย  Read More

แก้แลค แก้ปิง แถมมุดโซน Overwatch 2 ด้วย PingBooster VPN

PingBooster VPN Support Overwatch  สำหรับเกม Overwatch 2 บน Battle.Net ทีมงาน PingBooster ได้ทดสอบแล้วว่าสามารถลดแลค ลดปิงเกม และที่สำคัญเรายังแยก...  Read More