ข้อมูลผู้ใช้

อีเมล หรือ ชื่อผู้ใช้งาน

ประเภท

อัตโนมัติ

ไม่อัตโนมัติ

*ต้องรอยืนยัน 20-30 นาทีหลังแจ้งยืนยันการสั่งซื้อแล้ว

*ให้ทำการโอนค่าบริการก่อนแจ้งชำระเงินและระบุเวลาให้ตรงกับสลิป

ขณะนี้อยู่นอกเวลาทำการถ้าท่านโอนเงินในช่วงเวลา 00.00-08.00 จะได้รับวันตอนเวลาทำการแนะนำให้ใช้ช่องทางอัตโนมัติแทน

รายละเอียด

แพ็คเกจ

หมายเลขบัตร
ชื่อบนบัตร
วันที่บัตรหมดอายุ
CVVDiscount Code
 

สรุปการสั่งซื้อ

ชื่อผู้ใช้งาน

-

แพ็คเกจ

วัน

ยอดรวม

บาท

ส่วนลด

0บาท

ยอดรวมสุทธิ

บาท