Game: Guild Wars 2

how-to-use-pingbooster-for-guild-wars-2

ใครเล่น Guild Wars 2 ขอแนะนำ PingBooster VPN สำหรับมุดเกม Guild Wars 2 และลดแลค ลดปิงเกมให้เล่นเกมได้ลื่นขึ้น

ถ้าเจอปัญหาเล่นเกมแลค ปิงสูง เข้าเกมไม่ได้ หลุดบ่อยสามารถใช้ VPN PingBooster ได้รองรับ Guild Wars 2 Online ปรับเน็ตแยกเน็ตและเกมทำให้ลดอาการแลคของเกม

บางประเทศไม่อนุญาติเข้าเล่นเกม Guild Wars 2 แบบปกติได้ PingBooster ก็สามารถทะลุบล็อกข้อจำกัดนี้ได้เช่นเดียวกัน

เพื่อเพิ่มความเร็ว แก้แลค แก้ปิง ในการเล่นเกม Guild Wars 2  สมัครได้ที่นี้ PingBooster

PingBooster VPN Support Guild Wars 2

how-to-use-pingbooster-for-guild-wars-2

1. สมัครสมาชิก: www.pingbooster.com

2. ติดตั้ง: www.pingbooster.com/setup

ขั้นตอนใช้งาน PingBooster เล่นเกม Guild Wars 2

สำหรับใครที่มีเกมอยู่ในเครื่องสามารถกด Scan Games ระบบจะนำเข้าเกมโดยอัตโนมัติ

* แต่ถ้าไม่ได้ ให้กดนำเข้าเกมเองได้เลยในขั้นตอนต่อไป

how-to-use-pingbooster-for-guild-wars-2

เพิ่มเกม "Add Games"

how-to-use-pingbooster-for-guild-wars-2

เลือกเกม "Guild Wars 2 "

 how-to-use-pingbooster-for-guild-wars-2

เลือกเกม "Guild Wars 2"

 how-to-use-pingbooster-for-guild-wars-2

เลือก Server และกด "Start Game"

แนะนำ Server ในการเชื่อมต่อเกม Guild Wars 2
โดยแนะนำ ให้ต่อ Server VPN USA หรือ Recommend Server ในโปรแกรมได้เลย 

 how-to-use-pingbooster-for-guild-wars-2

รอสักพักเกมโปรแกรม PingBooster จะเปิดเกมขึ้นมาเอง จากนั้นก็เล่นเกม Guild Wars 2 ได้เลย

how-to-use-pingbooster-for-guild-wars-2

ที่สามารถลดแลค ลดปิงเกม แยกเน็ตแยกเกม ทะลุบล็อกเกม เพิ่มประสบการณ์เล่นเกมออนไลน์ได้ดียิ่งขึ้น

how-to-use-pingbooster-for-guild-wars-2


Author

teamzababy

teamzababy

The Next Gen Internet optimization software for gamers. Say Goodbye to High Ping

Blog & Review

แจ้งยุติการให้บริการ PingBooster

ทาง PingBooster ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า ทางเราจะยุติการให้บริการในวันที่ 27 ธันวาคม 2567 นี้ ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถสมัครสมาชิกและชำระค่าบริก...  Read More

Game On, Ping Off: ลดราคาทุกแพ็กเกจ 30%

โปรโมชั่นส่งท้ายปี2023จากพี่ปิง ด้วยโค้ดส่วนลด 30% ทุกแพ็กเกจ และยังมีโปรโมโค้ดเพิ่มวันฟรีให้อีก 3 วันอีกด้วย  Read More

แก้แลค แก้ปิง แถมมุดโซน Overwatch 2 ด้วย PingBooster VPN

PingBooster VPN Support Overwatch  สำหรับเกม Overwatch 2 บน Battle.Net ทีมงาน PingBooster ได้ทดสอบแล้วว่าสามารถลดแลค ลดปิงเกม และที่สำคัญเรายังแยก...  Read More