สวัสดีท่านสมาชิกชมรมคนรักกิโยตินทุกท่านด้วยนะครับ เราจะมาเจาะลึกเรื่องของการโจมตี Double Attack กันครับ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของกิโยตินสายคริ ดาเมจเลขเหลืองสวย ๆ ที่ดึงดูดให้คนเข้ามาเล่นอาชีพนี้ มีที่มาที่ไปอย่างไร และจะคำนวณอย่างไรให้เที่ยงตรงเพื่อประเมินศักยภาพของตัวละครว่าพอจะจบบอสได้ทันเวลาหรือไม่ ไปดูกันครับ (มีแถมสกิล Fear Breeze ของ Ranger ตอนท้ายให้ด้วย)

บทความอื่น ๆ เกี่ยวกับ Ragnarok และ GX แหล่งรวมบทความ Guillotine Cross


ก่อนอื่นผมขอจำแนกการอธิบายเป็น 2 กรณี คือ อาวุธประเภทกาต้าและมีด และขอให้เข้าใจร่วมกันว่า

อาวุธหลัก (Main-hand Weapon) = อาวุธมือขวา (Right Hand Weapon) = ด้านซ้ายของตัวละคร (ด้านซ้าย Alt+Q)

อาวุธรอง (Off-hand Weapon) = อาวุธมือซ้าย (Left Hand Weapon) = ด้านขวาของตัวละคร (ด้านขวา Alt+Q)

 

Right Hand Left Hand

 

สกิล Double Attack มีโอกาส 50% ที่จะโจมตีซ้ำ 1 ครั้ง เมื่อทำการโมตีธรรมดา ซึ่งเป็นสกิลที่กิโยตินทุกคนต้องอัพเต็มในแพทช์ปัจจุบัน เพราะสามารถคริกับเบิลพร้อมกันได้แล้ว โดยหลักการทำงานของสกิลใน RO คือ สกิลจะมีผลกับอาวุธมือขวาเท่านั้น ดังนั้นเมื่อโจมตีติดเบิล จะสังเกตเห็นว่าดาเมจมือขวาเท่านั้นที่ติดเบิล แต่มือซ้ายจะไม่ติดเบิล ดาเมจเลขสีเหลืองจึงเกิดจาก ขวา+ซ้าย+ขวา (ทำความเข้าใจคริเบิลเพิ่มเติมได้ที่ คริเบิลคืออะไร ทำงานยังไง)


Double Attack เมื่อถือกาต้า

อย่างที่ท่านสมาชิกทราบกันดีว่า กาต้าเมื่อสวมใส่จะกินช่องสวมใส่อาวุธทั้งสองมือ แล้วโจมตีออกมาเป็นตัวเลข 2 ครั้ง (มือขวาและมือซ้าย) และเมื่อมีขวาโมตีโดนมือซ้ายจะโจมตีโดนด้วยเสมอ โดยจำแนกได้ดังนี้


ดาเมจขวา = Final Attack
ดาเมจซ้าย = 1% ของ Final Attack มือขวา และดาเมจ +2% ทุก ๆ เลเวลของสกิล Double Attack

(ศึกษา Final ATK แบบละเอียดได้ที่ Attack สำหรับกิโยติน)


เมื่ออัพ Double Attack เต็มจะได้ 21% ของ Final Attack มือขวา และจากที่ได้กล่าวไปตอนแรกเมื่อติดเบิล ดาเมจจะออกเป็น ขวา+ซ้าย+ขวา แต่สำหรับกาต้านั้นมีความพิเศษเมื่อโจมตีติดเบิลดาเมจจะออกเป็น ขวา+(ซ้ายx2)+ขวา แทน โดยทั่วไปเราจะสนใจแต่การติดเบิลทำให้คนส่วนใหญ่จับดาเมจมือขวามา x2 ตรง ๆ แต่ในความเป็นจริงเราไม่ได้โจมตีติดเบิลทุกครั้ง เพราะโอกาสติดเบิลอยู่ที่ 50% ดังนั้นจึงต้องคำนวณความน่าจะเป็นของอัตราติดเบิลและไม่ติดเบิลด้วย

ดาเมจเบิล = (Final ATK ขวา + Final ATK ซ้าย) x 2
ดาเมจไม่เบิล = Final ATK ขวา + Final ATK ซ้าย

ดาเมจเฉลี่ย = (ดาเมจเบิล x อัตราติดเบิล) + (ดาเมจไม่เบิล x (1 – อัตราติดเบิล))
= [(FATKขวา + FATKซ้าย) x2 ) x 50%] + [(FATKขวา + FATKซ้าย) x (1 – 50%)]
= [(FATK + 0.21FATK) x2 ) x 50%] + [(FATK + 0.21FATK) x (1 – 50%)]
= [(2.42FATK x 0.5] + [(1.21FATK x 0.5)]
= (FATK x 0.5) x (2.42+1.21)
= 1.815FATK หรือ 181.5% ของ FATK

 

Double Attack เมื่อถือมีด

เนื่องจากการถือมีดเป็นการถืออาวุธคู่ WATK ของแต่ละข้างจึงเป็นเอกเทศกัน การคำนวณ FATK จึงคิดแยกกันระหว่างมือซ้ายและมือขวา และการคำนวณโอกาสติดเบิลจึงคิดแค่มือขวาเพียงอย่างเดียว (สามารถศึกษาละเอียดเกี่ยวกับอาวุธคู่ ได้ที่ Ragnarok อาวุธคู่ (Dual Weapon))

ดาเมจเบิล = (Final ATK ขวา x 2) + Final ATK ซ้าย
ดาเมจไม่เบิล = Final ATK ขวา + Final ATK ซ้าย

ดาเมจเฉลี่ย = (ดาเมจเบิล x อัตราติดเบิล) + (ดาเมจไม่เบิล x (1 – อัตราติดเบิล))
= [(2FATKขวา + FATKซ้าย) x 50%] + [(FATKขวา + FATKซ้าย) x 50%]
= [FATKขวา + 0.5FATKซ้าย] + [0.5FATKขวา + 0.5FATKซ้าย]
= 1.5FATKขวา + FATKซ้าย

 

Double Attack สำหรับอาชีพอื่น ๆ (ที่ไม่ใช่ Ranger)

การโจมตีของอาชีพอื่น ๆ ที่โมตีออกมาเป็นดาเมจค่าเดียว เช่น รุนไนท์คริ ไม่ต้องคำนวณมือซ้าย

ดาเมจเบิล = Final ATK x 2
ดาเมจไม่เบิล = Final ATK

ดาเมจเฉลี่ย = (ดาเมจเบิล x อัตราติดเบิล) + (ดาเมจไม่เบิล x (1 – อัตราติดเบิล))
= FATK x [2อัตราติดเบิล + (1 – อัตราติดเบิล)]
= FATK + [FATK x อัตราติดเบิล]

***อาชีพที่ไม่มีสกิล Double Attack อัตราการติดเบิลขึ้นอยู่กับเลเวลของสกิล Double Attack ที่ได้รับจากของสวมใส่

Level โอกาสติดเบิล
1 5%
2 10%
3 15%
4 20%
5 25%
6 30%
7 35%
8 40%
9 45%
10 50%

 

Fear Breeze สำหรับ Ranger

สกิลนี้เป็นสกิลเฉพาะของเรนเจอร์ที่สามารถทำดาเมจเบิลได้มากกว่า 2 ครั้ง ซึ่งที่สกิลเลเวล 5 สามารถทำดาเมจเบิลได้ถึง 5 เท่า โดยมีอัตราการติดเบิลในระดับต่าง ๆ ดังนี้

เบิล 2 ครั้ง โอกาส 12%
เบิล 3 ครั้ง โอกาส 9%
เบิล 4 ครั้ง โอกาส 6%
เบิล 5 ครั้ง โอกาส 3%

ดาเมจเฉลี่ย = (FATK x 2 x 12%) + (FATK x 3 x 9%) +(FATK x 4 x 6%) +(FATK x 5 x 3%) +(FATK x 70%)

= 1.6FATK

 

สรุปดาเมจเบิลที่เที่ยงตรง

เมื่อถือกาต้า = 1.815 x Final ATK

เมื่อถือมีดคู่ = (1.5 x Final ATKขวา) + Final ATKซ้าย

อาชีพอื่น ๆ (ที่ไม่ใช่ Ranger) = Final ATK + [Final ATK x อัตราติดเบิล]

Fear Breeze สำหรับ Ranger = 1.6 x Final ATK

***สังเกตเห็นว่าดาเมจที่ติดเบิลจริง ๆ แล้ว ไม่ถึง 2 เท่า เพราะเราไม่ได้โจมตีติดเบิลทุกครั้งนั่นเอง ทั้งนี้ดาเมจที่เกิดขึ้นจริงอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าที่คำนวณได้ต้องพึ่งอีกหนึ่งปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ คือ "ดวง" นั่นเอง

 

การคำนวณหา DPS (Damage per second)

DPS คือหัวใจสำคัญของสายโจมตีธรรมดาหรือสายคริ เพราะเป็นตัววัดว่าทำดาเมจได้มากเพียงใดในเวลา 1 วินาที ปัจจัยที่มีผลต่อ DPS ได้แก่

1. Finak Attack หลังคำนวณดาเมจเบิลแล้ว

2. Hits/Sec จำนวนครั้งที่โจมตีต่อวินาที

 

DPS = [Finak Attack หลังคำนวณดาเมจเบิลแล้ว] x Hits/Sec

 

ซึ่ง Hits/Sec จะคำนวณได้จากค่า ASPD ที่แสดงอยู่ในหน้าต่างตัวละคร Alt+Q ตามรูป

Hits/Sec = Floor[50 ÷ ( 200 − ASPD)]

ASPD

 

เช่น ตัวละครมี Final ATK = 1,000 หน่วย ASPD = 178 และถือกาต้าตีคริเบิล

Final Attack หลังคำนวณดาเมจเบิล

= 1,000 x 1.815

= 1,815

Hits/Sec

= Floor[50 ÷ ( 200 − 178)]

= Floor[2.273]

= 2 ครั้งต่อวินาที

DPS

= 1,815 x 2

= 3,630 หน่วยต่อวินาที

 

หากเพื่อน ๆ ชอบบทความนี้ สามารถกด ติดตาม Youtube /\ssing และ Facebook Assing ไว้เพื่ออัพเดทข่าวสาร ข้อมูลการเล่น รับชมคลิปวิดิโอและ Live Stream ครับ

และเพื่อเป็นกำลังใจให้กัน เพื่อน ๆ สามารถสมัครเป็นสมาชิกผ่านทาง Youtube Member /\ssing หรือสนับสนุนผ่านช่องทางเติมเงิน lnwtruexAssing ครับ

สุดท้ายนี้ หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อน ๆ ที่ชื่นชอบอาชีพกิโยตินครอสนะครับ และสามารถอ่านบทความอื่น ๆ เกี่ยวกับ Ragnarok และ GX ได้ที่ แหล่งรวมบทความ Guillotine Cross

เล่น RO เซิฟต่างประเทศ อยู่ต่างประเทศมุดมาเล่นไทย อย่าลืมใช้ PingBooster กันด้วยนะครับ ^ ^


Author

Assing

Assing

วี

Blog & Review

โปรดับเบิ้ลคุ้ม ต้อนรับวาเลนไทน์ ซื้อ 1 แถมให้อีก 1

โปรโมชั่น ซื้อ 1 แถมให้คนที่คุณรักอีก 1 ทุกแพ็คเกจ ตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์ Pingbooster แยกเน็ตแยกเกม ไม่เปลี่ยน IP ขณะที่กำลังออนไลน์เกม มีแค่ Ping...  Read More

เล่น Yulgang ด้วย PingBooster ลดแลค ลดปิง ทะลุบล็อคเกมได้

มาถึงเกม Yulgang จากค่าย PlayPark ที่ได้รับความนิยม แต่เกม Yulgang เอง จำกัด IP การเล่น แค่ 10 จอ ต่อ 1 IP ในส่วนของ PingBooster สามารถเปลี้ยนไอพีเ...  Read More

วิธีใช้งาน PingBooster สำหรับเล่นเกม PUBG แก้แลค แก้ปิงดีที่สุด

วิธีใช้งานโปรแกรม PingBooster สำหรับเล่นเกม Playerunknown Battlegrounds (PUBG)  สำหรับเกม Playerunknown Battlegrounds ทีมงาน PingBooster ได้ทดสอบแ...  Read More