สวัสดีท่านสมาชิกชมรมคนรักกิโยตินทุกท่านด้วยนะครับ เราจะมาเจาะลึกเรื่องของการโจมตี Double Attack กันครับ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของกิโยตินสายคริ ดาเมจเลขเหลืองสวย ๆ ที่ดึงดูดให้คนเข้ามาเล่นอาชีพนี้ มีที่มาที่ไปอย่างไร และจะคำนวณอย่างไรให้เที่ยงตรงเพื่อประเมินศักยภาพของตัวละครว่าพอจะจบบอสได้ทันเวลาหรือไม่ ไปดูกันครับ (มีแถมสกิล Fear Breeze ของ Ranger ตอนท้ายให้ด้วย)

บทความอื่น ๆ เกี่ยวกับ Ragnarok และ GX แหล่งรวมบทความ Guillotine Cross


ก่อนอื่นผมขอจำแนกการอธิบายเป็น 2 กรณี คือ อาวุธประเภทกาต้าและมีด และขอให้เข้าใจร่วมกันว่า

อาวุธหลัก (Main-hand Weapon) = อาวุธมือขวา (Right Hand Weapon) = ด้านซ้ายของตัวละคร (ด้านซ้าย Alt+Q)

อาวุธรอง (Off-hand Weapon) = อาวุธมือซ้าย (Left Hand Weapon) = ด้านขวาของตัวละคร (ด้านขวา Alt+Q)

 

Right Hand Left Hand

 

สกิล Double Attack มีโอกาส 50% ที่จะโจมตีซ้ำ 1 ครั้ง เมื่อทำการโมตีธรรมดา ซึ่งเป็นสกิลที่กิโยตินทุกคนต้องอัพเต็มในแพทช์ปัจจุบัน เพราะสามารถคริกับเบิลพร้อมกันได้แล้ว โดยหลักการทำงานของสกิลใน RO คือ สกิลจะมีผลกับอาวุธมือขวาเท่านั้น ดังนั้นเมื่อโจมตีติดเบิล จะสังเกตเห็นว่าดาเมจมือขวาเท่านั้นที่ติดเบิล แต่มือซ้ายจะไม่ติดเบิล ดาเมจเลขสีเหลืองจึงเกิดจาก ขวา+ซ้าย+ขวา (ทำความเข้าใจคริเบิลเพิ่มเติมได้ที่ คริเบิลคืออะไร ทำงานยังไง)


Double Attack เมื่อถือกาต้า

อย่างที่ท่านสมาชิกทราบกันดีว่า กาต้าเมื่อสวมใส่จะกินช่องสวมใส่อาวุธทั้งสองมือ แล้วโจมตีออกมาเป็นตัวเลข 2 ครั้ง (มือขวาและมือซ้าย) และเมื่อมีขวาโมตีโดนมือซ้ายจะโจมตีโดนด้วยเสมอ โดยจำแนกได้ดังนี้


ดาเมจขวา = Final Attack
ดาเมจซ้าย = 1% ของ Final Attack มือขวา และดาเมจ +2% ทุก ๆ เลเวลของสกิล Double Attack

(ศึกษา Final ATK แบบละเอียดได้ที่ Attack สำหรับกิโยติน)


เมื่ออัพ Double Attack เต็มจะได้ 21% ของ Final Attack มือขวา และจากที่ได้กล่าวไปตอนแรกเมื่อติดเบิล ดาเมจจะออกเป็น ขวา+ซ้าย+ขวา แต่สำหรับกาต้านั้นมีความพิเศษเมื่อโจมตีติดเบิลดาเมจจะออกเป็น ขวา+(ซ้ายx2)+ขวา แทน โดยทั่วไปเราจะสนใจแต่การติดเบิลทำให้คนส่วนใหญ่จับดาเมจมือขวามา x2 ตรง ๆ แต่ในความเป็นจริงเราไม่ได้โจมตีติดเบิลทุกครั้ง เพราะโอกาสติดเบิลอยู่ที่ 50% ดังนั้นจึงต้องคำนวณความน่าจะเป็นของอัตราติดเบิลและไม่ติดเบิลด้วย

ดาเมจเบิล = (Final ATK ขวา + Final ATK ซ้าย) x 2
ดาเมจไม่เบิล = Final ATK ขวา + Final ATK ซ้าย

ดาเมจเฉลี่ย = (ดาเมจเบิล x อัตราติดเบิล) + (ดาเมจไม่เบิล x (1 – อัตราติดเบิล))
= [(FATKขวา + FATKซ้าย) x2 ) x 50%] + [(FATKขวา + FATKซ้าย) x (1 – 50%)]
= [(FATK + 0.21FATK) x2 ) x 50%] + [(FATK + 0.21FATK) x (1 – 50%)]
= [(2.42FATK x 0.5] + [(1.21FATK x 0.5)]
= (FATK x 0.5) x (2.42+1.21)
= 1.815FATK หรือ 181.5% ของ FATK

 

Double Attack เมื่อถือมีด

เนื่องจากการถือมีดเป็นการถืออาวุธคู่ WATK ของแต่ละข้างจึงเป็นเอกเทศกัน การคำนวณ FATK จึงคิดแยกกันระหว่างมือซ้ายและมือขวา และการคำนวณโอกาสติดเบิลจึงคิดแค่มือขวาเพียงอย่างเดียว (สามารถศึกษาละเอียดเกี่ยวกับอาวุธคู่ ได้ที่ Ragnarok อาวุธคู่ (Dual Weapon))

ดาเมจเบิล = (Final ATK ขวา x 2) + Final ATK ซ้าย
ดาเมจไม่เบิล = Final ATK ขวา + Final ATK ซ้าย

ดาเมจเฉลี่ย = (ดาเมจเบิล x อัตราติดเบิล) + (ดาเมจไม่เบิล x (1 – อัตราติดเบิล))
= [(2FATKขวา + FATKซ้าย) x 50%] + [(FATKขวา + FATKซ้าย) x 50%]
= [FATKขวา + 0.5FATKซ้าย] + [0.5FATKขวา + 0.5FATKซ้าย]
= 1.5FATKขวา + FATKซ้าย

 

Double Attack สำหรับอาชีพอื่น ๆ (ที่ไม่ใช่ Ranger)

การโจมตีของอาชีพอื่น ๆ ที่โมตีออกมาเป็นดาเมจค่าเดียว เช่น รุนไนท์คริ ไม่ต้องคำนวณมือซ้าย

ดาเมจเบิล = Final ATK x 2
ดาเมจไม่เบิล = Final ATK

ดาเมจเฉลี่ย = (ดาเมจเบิล x อัตราติดเบิล) + (ดาเมจไม่เบิล x (1 – อัตราติดเบิล))
= FATK x [2อัตราติดเบิล + (1 – อัตราติดเบิล)]
= FATK + [FATK x อัตราติดเบิล]

***อาชีพที่ไม่มีสกิล Double Attack อัตราการติดเบิลขึ้นอยู่กับเลเวลของสกิล Double Attack ที่ได้รับจากของสวมใส่

Level โอกาสติดเบิล
1 5%
2 10%
3 15%
4 20%
5 25%
6 30%
7 35%
8 40%
9 45%
10 50%

 

Fear Breeze สำหรับ Ranger

สกิลนี้เป็นสกิลเฉพาะของเรนเจอร์ที่สามารถทำดาเมจเบิลได้มากกว่า 2 ครั้ง ซึ่งที่สกิลเลเวล 5 สามารถทำดาเมจเบิลได้ถึง 5 เท่า โดยมีอัตราการติดเบิลในระดับต่าง ๆ ดังนี้

เบิล 2 ครั้ง โอกาส 12%
เบิล 3 ครั้ง โอกาส 9%
เบิล 4 ครั้ง โอกาส 6%
เบิล 5 ครั้ง โอกาส 3%

ดาเมจเฉลี่ย = (FATK x 2 x 12%) + (FATK x 3 x 9%) +(FATK x 4 x 6%) +(FATK x 5 x 3%) +(FATK x 70%)

= 1.6FATK

 

สรุปดาเมจเบิลที่เที่ยงตรง

เมื่อถือกาต้า = 1.815 x Final ATK

เมื่อถือมีดคู่ = (1.5 x Final ATKขวา) + Final ATKซ้าย

อาชีพอื่น ๆ (ที่ไม่ใช่ Ranger) = Final ATK + [Final ATK x อัตราติดเบิล]

Fear Breeze สำหรับ Ranger = 1.6 x Final ATK

***สังเกตเห็นว่าดาเมจที่ติดเบิลจริง ๆ แล้ว ไม่ถึง 2 เท่า เพราะเราไม่ได้โจมตีติดเบิลทุกครั้งนั่นเอง ทั้งนี้ดาเมจที่เกิดขึ้นจริงอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าที่คำนวณได้ต้องพึ่งอีกหนึ่งปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ คือ "ดวง" นั่นเอง

 

การคำนวณหา DPS (Damage per second)

DPS คือหัวใจสำคัญของสายโจมตีธรรมดาหรือสายคริ เพราะเป็นตัววัดว่าทำดาเมจได้มากเพียงใดในเวลา 1 วินาที ปัจจัยที่มีผลต่อ DPS ได้แก่

1. Finak Attack หลังคำนวณดาเมจเบิลแล้ว

2. Hits/Sec จำนวนครั้งที่โจมตีต่อวินาที

 

DPS = [Finak Attack หลังคำนวณดาเมจเบิลแล้ว] x Hits/Sec

 

ซึ่ง Hits/Sec จะคำนวณได้จากค่า ASPD ที่แสดงอยู่ในหน้าต่างตัวละคร Alt+Q ตามรูป

Hits/Sec = Floor[50 ÷ ( 200 − ASPD)]

ASPD

 

เช่น ตัวละครมี Final ATK = 1,000 หน่วย ASPD = 178 และถือกาต้าตีคริเบิล

Final Attack หลังคำนวณดาเมจเบิล

= 1,000 x 1.815

= 1,815

Hits/Sec

= Floor[50 ÷ ( 200 − 178)]

= Floor[2.273]

= 2 ครั้งต่อวินาที

DPS

= 1,815 x 2

= 3,630 หน่วยต่อวินาที

 

หากเพื่อน ๆ ชอบบทความนี้ สามารถกด ติดตาม Youtube /\ssing และ Facebook Assing ไว้เพื่ออัพเดทข่าวสาร ข้อมูลการเล่น รับชมคลิปวิดิโอและ Live Stream ครับ

และเพื่อเป็นกำลังใจให้กัน เพื่อน ๆ สามารถสมัครเป็นสมาชิกผ่านทาง Youtube Member /\ssing หรือสนับสนุนผ่านช่องทางเติมเงิน lnwtruexAssing ครับ

สุดท้ายนี้ หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อน ๆ ที่ชื่นชอบอาชีพกิโยตินครอสนะครับ และสามารถอ่านบทความอื่น ๆ เกี่ยวกับ Ragnarok และ GX ได้ที่ แหล่งรวมบทความ Guillotine Cross

เล่น RO เซิฟต่างประเทศ อยู่ต่างประเทศมุดมาเล่นไทย อย่าลืมใช้ PingBooster กันด้วยนะครับ ^ ^


Author

Assing

Assing

วี

Blog & Review

แจ้งยุติการให้บริการ PingBooster

ทาง PingBooster ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า ทางเราจะยุติการให้บริการในวันที่ 27 ธันวาคม 2567 นี้ ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถสมัครสมาชิกและชำระค่าบริก...  Read More

Game On, Ping Off: ลดราคาทุกแพ็กเกจ 30%

โปรโมชั่นส่งท้ายปี2023จากพี่ปิง ด้วยโค้ดส่วนลด 30% ทุกแพ็กเกจ และยังมีโปรโมโค้ดเพิ่มวันฟรีให้อีก 3 วันอีกด้วย  Read More

แก้แลค แก้ปิง แถมมุดโซน Overwatch 2 ด้วย PingBooster VPN

PingBooster VPN Support Overwatch  สำหรับเกม Overwatch 2 บน Battle.Net ทีมงาน PingBooster ได้ทดสอบแล้วว่าสามารถลดแลค ลดปิงเกม และที่สำคัญเรายังแยก...  Read More