เพื่อน ๆ รู้หรือไม่ว่าการหน่วงเวลาในการร่ายสกิลของเกม Ragnarok Online มีความซับซ้อนมากกว่าที่เราคิด โดยมีองค์ประกอบ 4 ส่วน ได้แก่ Cast Time, Cast Delay, Cooldown และ Motion Delay ผมจะมาอธิบายคุณสมบัติของการหน่วงเวลาในการร่ายสกิลแต่ละชนิดและวิธีการทำยังไงให้เรารัวสกิลได้แบบไม่มีสะดุดด้วยการทำองค์ประกอบทั้ง 4 ส่วนนี้ให้เหมาะสม (เนื้อหาของบทความอ้างอิงแพทช์ 14.2)

Cast Time

หรือแปลไทยได้ว่า "ระยะเวลาร่าย" จะเห็นได้ขณะที่ร่ายสกิลจะมีหลอดสีเขียบนหัวตัวละครนั่นเอง โดยแพทช์ Class 3 เป็นต้นมากจะเริ่มมีการใช้ระยะเวลาร่าย 2 ประเภท ได้แก่ Variable Cast Time และ Fixed Cast Time การที่จะทำไร้หลอดจำเป็นต้องทำให้ระยะเวลาร่ายทั้ง 2 แบบหมดไป (บางสกิลอาจจะมีแค่แบบเดียว บางสกิลมีสองแบบ ต้องดูข้อมูลแต่ละสกิลก่อน)

 

Variable Cast Time (ระยะเวลาร่ายผันแปร)

หรือเรียกสั้น ๆ ว่า VCT ระยะเวลาร่ายประเภทนี้ เราจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเพราะถูกใช้มานานแล้วตั้งแต่สมัยแพทช์ไฮคลาส

Variable Cast Time RO Ragnarok

 

VCT = BaseVCT × (1 − SQRT[{DEX × 2 + INT} ÷ 530]) × (1 − Sum_VCTReduction ÷ 100)

✅ BaseVCT = ระยะเวลาร่ายผันแปรของสกิลนั้น ๆ
✅ Sum_VCTReduction = ผลรวมของ % ไอเทมและสกิลที่ลดระยะเวลาร่ายผันแปร

ทำยังไง VCT ถึงจะหมดไป

มี 2 วิธีเมื่อพิจารณาจากสมการ คือ ทำให้ (Dexรวม)x2 + Intรวม = 530 หรือใส่ไอเทมแลด VCT หรือสกิลที่ลด VCT รวมกันให้ได้ 100%

ตัวอย่างไอเทมที่ลด VCT

✅ ออพ Spell = ลด VCT 4-10%
✅ Kathryne Keyron Card = ลด VCT 1% ทุก ๆ การตีบวก
✅ Beelzebub Card = ลด VCT 30%

ตัวอย่างสกิลที่ลด VCT
✅ Suffragium = ลด VCT 45%
✅ Magic Strings (ฺบากิ) = ลด VCT 30%

 

Fixed Cast Time (ระยะเวลาร่ายคงที่)

หรือเรียกสั้น ๆ ว่า FCT ระยะเวลาร่ายประเภทนี้ ไม่สามารถลดร่ายได้ด้วย Status แต่สามารถลดได้ด้วยสกิล หรือไอเทม

FCT = (BaseFCT - Sum_FCT) × (1 − Max_FCTReduction ÷ 100)

✅ BaseFCT = ระยะเวลาร่ายคงที่ของสกิลนั้น ๆ
✅ Sum_FCT = ผลรวมของไอเทมหรือสกิลที่ลดระยะเวลาร่ายคงที่ (เป็นค่าคงที่)
✅ Max_FCTReduc = ไอเทม หรือสกิลที่ลด FCT (เป็น %) ที่มีอัตราสูงที่สุดในตัว 1 ค่า

ทำยังไง FCT ถึงจะหมดไป

มี 2 วิธีเมื่อพิจารณาจากสมการ คือ ทำให้ (BaseFCT - Sum_FCT) = 0 หรือติดลบ
เช่น สกิลมี BaseFCT อยู่ 0.5 วินาที แต่เราใส่ Temporal Dex Boots จะลด FCT 0.5 วินาที ดังนั้น BaseFCT - Sum_FCT = 0.5-0.5 = 0 จึงไร้หลอด

หรือใส่ไอเทม หรือใช้สกิลทีให้ Max_FCTReduction 100% เช่น สกิล 16th Night ของ Oboro/Kagerou เพราะการลด FCT แบบ% จะทำการคำนวณจากสกิล หรือไอเทม ที่มีอัตราการลด FCT สูงที่สุดในตัวเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

ตัวอย่างไอเทมที่ลด FCT

✅ Nidhoggur Shadow Card = ลด FCT 50%
✅ Temporal Dex Boots = ลด FCT 0.5 วินาที
✅ Bawaya Agimat Tattoo = ลด FCT 7%
✅ Puente Robe = ลด FCT 3%

ตัวอย่างสกิลที่ลด FCT

✅ 16th Night = ลด FCT 100%
✅ Sacrament = ลด FCT 50%
✅ Radius = ลด FCT 20%
✅ Call Ventus lv.1 = ลด FCT 1 วินาที

 

Cast Delay

คือ การหน่วงเวลาก่อนที่จะใช้สกิลครั้งถัดไปและเมื่อสกิลที่เราใช้ติดดีเลย์สกิลอื่น ๆ จะติดดีเลย์ตามไปด้วย การติดดีเลย์สังเกตได้เมื่อเราใช้สกิลมีรูปกรอบสีดำหมุน ๆ ในช่องสกิลและเราจะไม่สามารถใช้สกิลได้จนกว่ากรอบสีดำจะหมุนจนครบรอบ (อาจจะมีชื่อที่คุ้นหูอีกชื่อคือ Global Delay)

Cast Delay Ro Ragnarok


Delay = BaseDelay × (1 − Sum_DelReduction ÷ 100)

✅ BaseDelay = ดีเลย์ของสกิลนั้น ๆ
✅ Sum_DelReduction = ไอเทม หรือสกิลที่ลดดีเลย์ (เป็น %)

ทำยังไง Cast Delay ถึงจะหมดไป

ใส่ไอเทม หรือใช้สกิลที่ทำให้ได้ % การลดดีเลย์รวม = 100%

ตัวอย่างไอเทมที่ลด Delay

✅ Tae Goo Lyeon [2] = ลด Delay 20%
✅ Kiel-D-01 Card =  ลด Delay 30%
✅ Expert Ring [1] = ลด Delay 5%
✅ Rune Spellstone [1] = ลด Delay 1%

ตัวอย่างสกิลที่ลด Delay

✅ Magic Strings (บากิ) = [50+Floor(INT ÷ 5)+(Music_Lessons_Lv × 2)]%

 

Cooldown

คือ การหน่วงเวลาก่อนที่จะใช้สกิลครั้งถัดไป ซึ่งคูลดาวน์จะมีผลกับสกิลที่ใช้เท่านั้น สกิลอื่น ๆ จะไม่ติดคูลดาวน์ไปด้วย การติดคูลดาวน์สังเกตได้เมื่อใช้สกิลมีรูปกรอบสีดำหมุน ๆ ในช่องสกิลและจะไม่สามารถใช้สกิลนั้นได้จนกว่ากรอบสีดำจะหมุนจนครบรอบ

Cooldown Ro Ragnarok

 

Cooldown = BaseCooldown - CooldownReduction

✅ BaseCooldown = คูลดาวน์ของสกิลนั้น ๆ
✅ CooldownReduction = ไอเทมที่ลดคูลดาวน์ (เป็นค่าคงที่)

ตัวอย่างไอเทมที่ลด Cooldown

✅ Light Of Cure ออพ Catholic Lv1 = ลดคูลดาวน์สกิล High Heal 3 วินาที
✅ Bellum Bible = ลดคูลดาวน์สกิล Laudaagnus, Laudaramus และ Clearance 100%

 

Motion Delay

คือ ระยะเวลาในการออกท่าทางของตัวละคร เวลาใช้สกิลจะสังเกตว่าตัวละครมีการขยับร่างกาย ซึ่งแต่ละสกิลจะมี Motion Delay ที่ไม่เท่ากัน เราจะไม่สามารถออกสกิลได้จนกว่าร่างกายตัวละครจะขยับท่าทางเสร็จ (มีเพียงแค่บางสกิลที่สามารถใช้เทคนิคการเล่นข้ามได้)

 

Motion Delay Ro Ragnarok

 

วิธีการทำให้ร่ายเวทย์ได้ต่อเนื่อง

1) ทำให้ VCT + FCT = 0

2) ดูความสัมพันธ์ของทั้ง 4 ตัวแปร  Motion Delay = Delay = Cooldown = ASPD

Motion Delay จะเป็นตัวกำหนดความรัวของสกิลเพราะ Motion Delay ไม่สามารถลดให้ต่ำลงได้ ขอยกตัวอย่างสกิลที่มี Motion Delay 0.6 วินาที แปลว่าเราสามารถออกสกิลได้ 0.6 วินาที ต่อ 1 ครั้งเท่านั้น

ต่อมาทำให้ Delay และ Cooldown สัมพันธ์กับ Motion Delay ก็คือ 0.6 วินาที เช่นกัน เพราะต่อให้สามารถลด Delay และ Cooldown ให้ต่ำกว่า 0.6 วินาที ได้ แต่ก็ไม่สามารถร่ายสกิลได้ถี่กว่า 0.6 วินาทีได้ เพราะมี Motion Delay เป็นตัวกำกับอยู่

ขั้นตอนสุดท้าย คือ ทำ ASPD ให้เราโจมตีได้ทุก ๆ 0.6 วินาที หรือคิดแบบง่าย ๆ คือ 2 ครั้ง ต่อวินาที เพราะเมื่อเราสามารถร่ายสกิลได้ทุก ๆ 0.6 วินาที แต่สมมติตัวละครเราสามารถโจมตีได้เพียงแค่ 1 ครั้งต่อวินาที ก็จะไม่สามารถร่ายสกิลได้รัวเท่ากับ 0.6 วิ นั่นเอง

หมายเหตุ: สกิลที่ไม่มีระยะเวลาร่ายให้ข้ามมาที่ ข้อ 2 เลย

 

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อน ๆ ที่ชื่นชอบอาชีพกิโยตินครอสนะครับ สุดท้ายนี้เล่น RO เซิฟต่างประเทศ อย่าลืมใช้ PingBooster กันด้วยนะครับ ^ ^


Author

aLheng

aLheng

Game page admin, independent author

Blog & Review

โปรร้อน ต้อนรับวันสงกรานต์ PingBooster แจกส่วนลดถึง 500 บาท

เข้าสู่เดือนเมษายน เราก็ต้องนึกถึงเทศกาลสงกรานต์กันอย่างแน่นอน หน้าร้อนหน้าใจแบบนี้ หากคุณกำลังมองหาโปรโมชั่นและส่วนลดที่ดีที่สุดในช่วงวันสงกรานต์ค...  Read More

โปรดับเบิ้ลคุ้ม ต้อนรับวาเลนไทน์ ซื้อ 1 แถมให้อีก 1

โปรโมชั่น ซื้อ 1 แถมให้คนที่คุณรักอีก 1 ทุกแพ็คเกจ ตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์ Pingbooster แยกเน็ตแยกเกม ไม่เปลี่ยน IP ขณะที่กำลังออนไลน์เกม มีแค่ Ping...  Read More

เล่น Yulgang ด้วย PingBooster ลดแลค ลดปิง ทะลุบล็อคเกมได้

มาถึงเกม Yulgang จากค่าย PlayPark ที่ได้รับความนิยม แต่เกม Yulgang เอง จำกัด IP การเล่น แค่ 10 จอ ต่อ 1 IP ในส่วนของ PingBooster สามารถเปลี้ยนไอพีเ...  Read More